Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoeddatabanken

Erfgoeddatabanken

 

Sinds de overheveling van de provinciale culturele bevoegdheden naar de Vlaamse overheid op 1 januari 2018 worden de voormalige provinciale erfgoeddatabanken verder gezet door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De Vlaamse erfgoeddatabanken zijn een belangrijk instrument om het Vlaamse roerend erfgoed in kaart te brengen, bekend te maken en te ontsluiten. Ze spelen ook een belangrijke rol in de zorg voor roerend erfgoed.

De erfgoeddatabanken staan open voor alle erfgoedcollecties, met de focus op objectencollecties. Zowel professionele musea en erfgoedinstellingen als lokale besturen, kerkfabrieken, heem- en geschiedkundige kringen met een erfgoedcollectie kunnen instappen.

De consulenten registratie bieden ondersteuning aan collectiebeheerders i.v.m. digitale collectieregistratie, -beheer en -ontsluiting.

In de overgangsperiode 2018-2019 werd de werking van de erfgoeddatabanken alvast geëvalueerd en bijgestuurd, zodat dit aanbod op een efficiënte wijze kan worden voortgezet tijdens de volgende beleidsperiode. De komende jaren werken we aan een bijgestuurd aanbod, afgestemd op de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’.

Voor al je vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.