Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidiezoeker

Het team Kunsten en Cultureel Erfgoed ondersteunt organisaties, overheden, individuele kunstenaars en internationale initiatieven.

Op deze website vindt u informatie over onze huidige ondersteuningsvormen en de daarbij horende aanvraagprocedures. U vindt hier ook informatie over wat er gebeurt nadat u een aanvraag hebt ingediend en wat u kan of moet ondernemen als uw aanvraag negatief of positief wordt geëvalueerd.

Gebruik de subsidiezoeker om te zien voor welke ondersteuning u in aanmerking komt.

Bent u van plan een subsidieaanvraag in te dienen? Lees dan ook de handleidingen. Neem contact op met het team als u twijfels of vragen heeft.

30 Resultaten
Overheid
Werkingssubsidie
Cultureel-erfgoeddecreet
datum: 
01.01.2021
Organisatie
Werkingssubsidie
Cultureel-erfgoeddecreet
datum: 
01.01.2019
Organisatie
Werkingssubsidie
Cultureel-erfgoeddecreet
datum: 
01.01.2019
Organisatie
Werkingssubsidie
Cultureel-erfgoeddecreet
datum: 
01.01.2019
Organisatie
Werkingssubsidie
Cultureel-erfgoeddecreet
datum: 
01.01.2019
Organisatie
Andere
Kunstendecreet
datum: 
01.01.2017
Overheid
Werkingssubsidie
Cultureel-erfgoeddecreet
datum: 
01.01.2014

Pagina's