Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Minister van cultuur

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management

Adres: Martelaarsplein 19, 1000 Brussel