Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van experten

De leden van de pool van experten worden aangesteld voor hun expertise over verschillende aspecten van het cultureel-erfgoedveld en -werking.

Uit de pool worden, rekening houdend met de expertise die vereist is om de ingediende aanvragen te adviseren, tijdelijke beoordelingscommissies samengesteld.

De beoordelingscommissies adviseren over:

  • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling
  • aanvragen voor landelijke of regionale indeling
  • aanvragen voor werkingssubsidies

 

De leden uit de pool staan het departement Cultuur, Jeugd en Media ook bij voor:

  • de advisering van aanvragen voor kwaliteitslabels
  • de advisering van aanvragen voor projectsubsidies
  • de evaluatie van werkingssubsidies
  • de evaluatie van kwaliteitslabels

 

Overzicht leden van de pool van experten (pdf)