Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van experten

De leden van de pool van experten worden aangesteld voor hun expertise over verschillende aspecten van het cultureel-erfgoedveld en -werking.

Uit de pool worden, rekening houdend met de expertise die vereist is om de ingediende aanvragen te adviseren, tijdelijke beoordelingscommissies samengesteld.

De beoordelingscommissies adviseren over:

  • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling
  • aanvragen voor landelijke of regionale indeling
  • aanvragen voor werkingssubsidies

 

De leden uit de pool staan het departement Cultuur, Jeugd en Media ook bij voor:

  • de advisering van aanvragen voor kwaliteitslabels
  • de advisering van aanvragen voor projectsubsidies
  • de evaluatie van werkingssubsidies
  • de evaluatie van kwaliteitslabels

 

Voor de advisering over de aanduiding als cultureelerfgoedinstelling bevat de beoordelingscommissie, naast leden uit de pool van experten, bijkomende leden met ervaring in het buitenland

Overzicht leden van de pool van experten (pdf)