Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Over collecties

Tijdens het voorjaar van 2010 organiseerden Kunsten en Erfgoed en de steunpunten BAM en FARO een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid. Parallel namen we het initiatief voor de publicatie 'Met nieuwsgierige blik - Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen', met als auteur Paul Depondt.

Het cahier Over collecties (PDF)  bevat de verslagen van de lezingenreeks (of essays geschreven naar aanleiding van een lezing) en vormt een boeiende aanvulling bij de bovengenoemde publicatie.