Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek

Op 16 februari 2007 werd de oprichting bekendgemaakt van een nieuw Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor Cultuur, Jeugd en Sport. Het steunpunt wordt opgericht voor een periode van 5 jaar, van 2007 tot 2011, en is een consortium van onderzoeksgroepen verspreid over de Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en EHSAL.

De in het consortium opgenomen onderzoeksgroepen werkten reeds structureel samen in het kader van vorige onderzoeksprogramma’s. Voor cultuur was dit het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen. Voor sport zijn het dezelfde partners die participeerden in het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid. Voor jeugd was dit het Jeugd OnderzoeksPlatform (JOP). Daarnaast zijn er verschillende andere samenwerkingsverbanden tussen diverse consortiumpartners in aanverwante onderzoeksprojecten.

Een gemeenschappelijke sokkel voor de verschillende sectoren wordt de participatiesurvey. Daarnaast worden voor de sectoren cultuur, jeugd en sport afzonderlijke inhoudelijke lijnen uitgewerkt. Binnen de lijn ‘cultuur’ wordt expliciet aandacht besteed aan een gelijkwaardige onderzoeksmatige en budgettaire benadering van de beleidsvelden kunsten en erfgoed enerzijds en sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen anderzijds. Binnen deze twee beleidsmatige clusters gaat het steunpunt in op volgende gemeenschappelijke thematische onderzoekslijnen:

  • e-cultuur en digitalisering 
  • vrijwilligers en vrijwilligerswerk 
  • bestuurlijk vermogen van organisaties 
  • economische impact van cultuur.