Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onderzoek naar aanvullende financiering in de kunstensector

Zoals gepland in de Beleidsnota Cultuur (2009-2014) heeft minister Joke Schauvliege onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke beleidspistes en het potentieel voor aanvullende financiering in de kunsten- en erfgoedsector.

Onderzoeksvragen

  • Klopt het dat de reeds bestaande aanvullende financieringsinstrumenten (naast subsidies van Kunsten en Erfgoed) weinig gekend zijn en weinig aangesproken worden?
  • Is er nood aan een instrument tussen Minitoelage en CultuurInvest?

Aanpak 

Het onderzoek verliep via een grootschalige online enquête bij de doelgroep en werd verrijkt met: 

  • desk research
  • interviews met sectorexperts en financiële experts om hypothesen, vaststellingen en aanbevelingen af te toetsen
  • input en feedback van de stuurgroep en adviesgroep. 

Samenvatting onderzoek aanvullende financiering kunstensector_Idea Consult (PDF)

Slotrapport onderzoek aanvullende financiering kunstensector_Idea Consult (PDF)

Aanvullende financiering kunstensector_instrumentenmatrix (PDF)

Aanvullende financiering kunstensector_Bronnenlijst (PDF, 30 kB)