Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Mappingsonderzoek architectuurcultuurbeleid

In dit onderzoek zijn drie grote stappen gezet ter mapping van architectuurcultuurbeleid.

De eerste stap bestond uit een evaluatie van het Kunstendecreet. Dit leverde inzichten op over de vorm en inbedding van het Vlaamse architectuurcultuurbeleid en over de Vlaamse subsidiëring van actoren op het terrein.

De tweede stap bestond uit een exploratie van buitenlands architectuurcultuurbeleid. In het bijzonder werd uitvoerig ingezoomd op dit beleid in Nederland en Oostenrijk, wat interessante leerpunten opleverde voor het Vlaamse architectuurcultuurbeleid.

De derde en laatste stap bestond uit een verkenning van de raakvlakken tussen het Vlaamse architectuurcultuurbeleid en dat in andere Vlaamse beleidsdomeinen en –velden. Dit resulteerde in een oplijsting van samenwerkingsmogelijkheden rond architectuurcultuur. 

Eindrapport mappingsonderzoek architectuurcultuurbeleid (PDF)

Samenvatting mappingsonderzoek architectuurcultuurbeleid (PDF)