Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kritische succesfactoren van de Vlaamse kunsten

Welk belang speelt overheidssteun binnen het groeitraject van artistieke projecten/organisaties? Verschilt de rol van overheidssteun tijdens verschillende fasen van artistieke projecten/organisaties? Welke andere antecedenten spelen een kritische rol inzake de ontwikkeling van de kunsten? En hoe verhoudt overheidssteun zich tot deze andere kritische succesfactoren die leiden tot groei en uitstraling van artistieke projecten/organisaties?

In het onderzoek “Kritische succesfactoren van de Vlaamse kunsten” wordt beoogd om aan de hand van vergelijkende gevalstudies uit de muziek-, dans- en theatersector in Vlaanderen en Nederland de impact en rol van overheidssteun in de groei en uitstraling van kunstenorganisaties preciezer in kaart te brengen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de KULeuven, onder leiding van prof. Bart Van Looy in de periode december 2012 - oktober 2013.

Het onderzoek omvatte drie fasen:

  • In een eerste fase werd aan de hand van bestaande studies een referentiekader gecreëerd met specifieke aandacht voor de aard van kunstenproductie en de businessmodellen (waaronder overheidssteun) die hiermee gepaard gaan. 
  • Een tweede fase richtte zich op het identificeren van kritische succesfactoren aangaande groei en ontwikkeling aan de hand van voorafgaande studies, met een focus op ‘regulier’ ondernemerschap. Hierbij werd ingezoomd op de verschillen en overeenkomsten tussen regulier en artistiek ondernemerschap. 
  • Het zwaartepunt van het onderzoek lag in de derde en laatste fase waarin 17 longitudinale gevalstudies op retrospectieve wijze werden uitgewerkt binnen drie artistieke sectoren – muziek, theater en dans. 

De volgende elementen werden als kritische succesfactoren geïdentificeerd: artistieke visie en gedrevenheid, ondernemingszin, het overtuigen en mobiliseren van stakeholders en opinieleiders, subsidies, professionele omkadering, internationalisering.

Het syntheserapport geeft zowel een korte inhoud van het doorlopen onderzoekstraject als de meest in het oog springende conclusies.

Voor meer informatie: contacteer prof. Bart Van Looy.