Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

E-erfgoed

Eindverslag Digitaal Erfgoed

Eindverslag Digitaal Erfgoed - 21 maart 2005 (PDF)

Eindverslag Stratman

Eindverslag Stratman - 5 mei 2006 (PDF)

 


 

IBBT-project ‘Erfgoed 2.0. Open Structuren voor Erfgoed-opslag en –presentatie’

Het digitale actieplan van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, ‘Vlaanderen i2010, tijd voor een digitale stroomversnelling in de innovatieketen’, biedt in het kader van de krachtlijn ‘onderzoek en ontwikkeling’ het bestaansrecht aan het Interdisciplinair Instituut voor BreedBandTechnologieën (IBBT). Dit instituut is gericht op de Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het algemeen, en de ontwikkeling van breedbandtoepassingen in het bijzonder.

Het project ‘Erfgoed 2.0. Open Structuren voor Erfgoed-opslag en –presentatie’ brengt zowel toerisme en roerend, immaterieel en onroerend erfgoed samen. Centraal staat de ontsluiting en de communicatie of interactie tussen de verschillende soorten erfgoedbronnen/databanken waarop de gebruiker zich via mobiele technologie kan beroepen. Naast het onderscheid tussen roerend, immaterieel en onroerend erfgoed wordt hierbij eveneens de erfgoedsector bestaande uit musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, erfgoedorganisaties, archeologische sites, monumenten, … meegenomen – elk met hun eigen datastructuren. De lokalisatie – in een museum, voor een object, in een site, voor een monument, … – is een factor die bepaalt welke informatie de gebruiker op een specifiek moment op het scherm krijgt. In dit project worden ook aspecten zoals (groeps)interactie en profielgebonden aanpak opgenomen.

Het project ging van start op 1 april 2007 en loopt over een periode van twee jaar. Voor het roerend en immaterieel erfgoed geven het agentschap Kunsten en Erfgoed en het departement een opdracht aan FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel Erfgoed om als partner aan dit onderzoek mee te werken.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Bart De Nil (FARO, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed).