Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukkenraad

In uitvoering van het Topstukkendecreet adviseert de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed de Vlaamse regering over het beleid inzake het cultureel erfgoed, over de toepassing van het decreet en in het bijzonder over de vaststelling van de lijst en over de toelating om fysische ingrepen op een beschermd voorwerp uit te voeren. De minister benoemt 9 leden. 
 
  • Thomas Leysen, voorzitter
  • Sabine Taevernier, ondervoorzitter
  • Werner Adriaenssens
  • Jan Ceuleers
  • Leen van Dijck
  • Gerrit Vanden Bosch 
  • Jan Van der Stock
  • Anne van Grevenstein-Kruse
  • Lieve Watteeuw


SECRETARIS

Hannelore Magnus - Tel. T 02 553 06 69