Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vlaams Audiovisueel Fonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, kortweg VAF, is de opvolger van het Fonds Film in Vlaanderen. Het is bij decreet opgericht door de Vlaamse Regering en in september 2002 van start gegaan. Het Fonds valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister van Cultuur.

Het VAF heeft vier belangrijke concrete taken: 

  • het toekennen van financiële steun aan en het begeleiden van audiovisuele creaties,
  • het verlenen van beurzen, het ondersteunen van opleidingsinitiatieven en het steunen of inrichten van ateliers,
  • het voeren van promotie voor de Vlaamse audiovisuele creatiesector,
  • het uitvoeren of uitbesteden van studies over het audiovisuele werkterrein.

 

Contact

Vlaams Audiovisueel Fonds

Bischoffsheimlaan 38, 1000 BRUSSEL

Tel.: 02 226 06 30

Fax: 02 219 19 36

info@vaf.be

www.vaf.be