Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Niet-periodieke publicaties

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de uitgave van een niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicatie bezorgt een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon een aanvraag voor een subsidie aan het agentschap. Deze aanvraag bevat alle informatie die nodig en nuttig is om het dossier te toetsen. De aanvraag bevat minstens:

 • de voorziene distributie
 • de publicatiedatum
 • de verkoopprijs
 • een Curriculum Vitae van de auteur
 • de inhoudsopgave
 • het manuscript of een representatief deel ervan
 • een gedetailleerde kostenraming
 • de geplande oplage in het eerste jaar
 • de geplande promotie

Het agentschap verplicht een model van aanvraagformulier.

U moet uw dossier zowel op papier als digitaal indienen

 • op papier in 12 exemplaren per aangetekende post of tegen ontvangstbewijs op volgend adres:
  • Kunsten en Erfgoed 
   t.a.v. Jos Van Rillaer, administrateur-generaal 
   Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
 • voeg het digitale exemplaar op cd-rom bij het postpakket of stuur het via email naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be