Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectsubsidies EYCH18

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met dit initiatief wil Europa de culturele diversiteit promoten, de economische meerwaarde van erfgoed én het belang daarvan voor de externe betrekkingen van de EU, illustreren. Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese geschiedenis en waarden, en het gevoel van Europese identiteit te versterken. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur zullen ter gelegenheid van het Europees jaar gezamenlijk projecten subsidiëren om impulsen te geven aan bottom-up initiatieven uit de brede erfgoedsector. De focus van de projectsubsidies ligt op participatie en educatie.

Zowel voor onroerend als voor cultureel erfgoed wordt 200.000 euro voorzien. dit maakt een totaal van 400.000 euro. Per project kan er een subsidie gevraagd worden die ligt tussen de 10.000 en 25.000 euro. De concrete doelstellingen zijn:

  • het verhogen van het draagvlak voor de zorg voor erfgoed
  • het bevorderen van de samenwerking tussen diverse actoren
  • het stimuleren van de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg

De subsidie kan aangevraagd worden door:

  • een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
  • een erkend onroerenderfgoeddepot
  • een onroerenderfgoedgemeente
  • een intergemeentelijk samenwerkingsverband waaraan een werkingssubsidie toegekend is voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen
  • een regionaal ingedeeld museum, archief of erfgoedbibliotheek.

 

Alle informatie op www.europeeserfgoedjaar2018.be

Meer informatie over de projectsubsidies.