Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Ars Electronica Futurelab

OVER ARS ELECTRONICA FUTURELAB

Ars Electronica zoekt sinds 1979 naar de verbanden en overeenstemmingen, oorzaken en gevolgen in de relatie tussen kunst, technologie en maatschappij. De ideeën die circuleren zijn innovatief, radicaal en excentriek in de beste zin van het woord. 

Het Ars Electronica Futurelab is een atelier en laboratorium voor kunst en onderzoek. De Ars Electronica’s denktank doet aan onderzoek en ontwikkeling op het raakvlak van kunst, technologie en maatschappij sinds 1996. Artificiële intelligentie, robotics, media architecture, interactieve technologieën, nieuwe vormen van esthetische expressie en swarm intelligence zijn enkele van de toonaangevende fenomenen waarop het team van Futurelab zich focust.

Een ander kernelement uit de missie van Futurelab is speculatieve toekomstscenario’s vertalen in artistieke, experimentele vormen. Het doel is de uitkomst ervan toegankelijk maken voor het brede publiek en een discussie over de sociale implicaties van deze scenario’s op te starten.

Het werk van het Ars Electronica Futurelab wordt uitgevoerd in samenwerking met een breed en divers netwerk van partners uit de privésector, de creatieve economie en de kunst en academische wereld en het bredere educatieve veld.

Hun aanpak is gebaseerd op transdisciplinair onderzoek en werk. Het team verenigt een grote diversiteit aan deskundigheden en vaardigheden. Samenwerking met internationale artiesten en wetenschappers gedurende de residenties vormen een kernelement van deze aanpak. Ars Electronica Futurelab focust op bepaalde onderzoeksgebieden: Poetic Systems, Robotinity, Converged Reality,Virtual Environments, Extended Stages, Functional Aesthetics, Creative Catalysts en meer.

WELKE SOORT VAN ONDERSTEUNING?

Residenten verblijven in een appartement op wandelafstand van het Ars Electronica Futurelab. Deze laatste biedt residenten de steun van een aangeduide expert in het domein van mediakunst, software ontwikkeling, future studies, artificiële intelligentie, interaction design, participatieve tentoonstellingen, virtual reality of real-time graphics. Ars Electronica Futurelab voorziet mentorschap en een omgeving die de realisatie van complex werk ondersteunt van begin tot einde.

WIE KAN AANVRAGEN?

Ars Electronica Futurelab ondersteunt kunstenaarsresidenties in alle disciplines en voor vormen van interactieve kunst, artistiek onderzoek en andere kunstpraktijken die een connectie hebben met digitale kunst en die focussen op vragen over onze toekomst en hoe die vormgegeven wordt.

Ars Electronica Futurelab is op zoek naar projecten die “out of the box” zijn, die onbekend terrein van digitale systemen gecreëerd door mensen verkennen en die vanuit kunst over onze eigen muren kijkt om zo vast te stellen wat mogelijk is en hoe we dan kunnen overtreffen. Uit welke box wil jij uitbreken?

DUURTIJD EN TIMING

4 weken (28 nachten) in de periode van 06/01/2021 en 30/6/2021.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en Ars Electronica Futurelab. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning u nodig hebt en wat uw ideale timing zou zijn.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

  • Een bijdrage van 1 500 euro voor leefkosten
  • Een bijdrage in de reiskosten van 800 euro
  • Een productiebudget van 5 000 euro.

SELECTIE CRITERIA

  • Kwaliteit van het ingediende voorstel
  • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning je nodig hebt, zodat Ars Electronica Futurelab de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

SELECTIE PROCEDURE

De aanvragen worden beoordeeld door Ars Electronica Futurelab en CJM.

HOE AANVRAGEN?

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. 

WANNEER AANVRAGEN?

Dien uw aanvraag uiterlijk op 15/10/2019 in.

VRAGEN

Met vragen kunt u terecht bij Leen Driesen op het nummer 02 553 69 65 of via e-mail leen.driesen@vlaanderen.be

REGLEMENT

Lees het volledige reglement.