Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Residenties voor kunstenaars

New York - Residency Unlimited

Residency Unlimited (PDF) kenmerkt zich door een hoge mate van engagement. Voor de residentie van start gaat, is er contact met de kunstenaar/curator over mogelijke wensen en noden. Op basis daarvan wordt een op maat gemaakte residentie ontwikkeld. Tijdens de residentie is er technische en logistieke ondersteuning, eventueel gerichte workshops en zijn er wekelijkse studiobezoeken van plaatselijke en internationale gasten. Van de resident wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan discussieplatforms en in contact komt met de plaatselijke scene en de andere residenten. Residency Unlimited voorziet in een gezamenlijke werkruimte. De resident zorgt zelf voor een verblijfplaats en (indien nodig) voor een atelier. Residency Unlimited kan helpen bij het zoeken naar een betaalbaar atelier.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Residency Unlimited is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • De resident moet bereid zijn om samen te werken met de lokale gemeenschap. De kunstenaar werkt aan een concreet project.


Wanneer

Een residentie in Residency Unlimited duurt 4 maanden, van augustus tot en met november.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf + 1.500 euro per maand als woonkosten. Hiernaast wordt er een bedrag van 1.000 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Residency Unlimited zijn:

 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 februari 2020

 

 


 

Berlijn - AIR Berlin Alexanderplatz (ABA)

De residentie AIR Berlin Alexanderplatz werd opgericht door de kunstenaars Susanne Kriemann en Aleksander Komarov. De nadruk ligt niet op de productie van nieuw werk, maar op kennisontwikkeling door een uitgebreide begeleiding van de kunstenaars. De resident wordt in contact gebracht met een uitgebreid netwerk. De resident stelt zichzelf en zijn werk voor tijdens salon-bijeenkomsten. Doorgaans wordt de residentie afgesloten met een publicatie.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in AIR Berlin Alexanderplatz is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: flexibele houding, bereid zijn om heel persoonlijk en intensief begeleid te worden.


Wanneer

Een residentie in AIR Berlin Alexanderplatz duurt 4 maanden, van mei tot en met augustus.


Financiële tussenkomst

Er wordt 500 euro voorzien voor de reiskosten verbonden aan het verblijf. De residentieorganisatie voorziet een stipendium van 2.000 euro/maand voor leef- en projectkosten en de kosten verbonden aan de salons.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in AIR Berlin Alexanderplatz zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 november 2019
 

Maastricht - Jan van Eyck Academie

Jan van Eyck Academie biedt kunstenaars de mogelijkheid om hun talenten te verdiepen. De residentie heeft veel kenmerken van een postgraduaat, zoals een uitgebreide begeleiding en een actieve houding van de resident tegenover de academie en de andere residenten. Het is dus niet louter een studioruimte waar de resident kan werken, de resident wordt ook uitgedaagd met vraagstukken/opdrachten. De residenten kunnen gebruik maken van faciliteiten: werkplaatsen, bibliotheek, tentoonstellingsruimten voor exposities en try-outs, ...
Omwille van het profiel van deze residentie wordt een periode van zes maanden aangeboden.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in de Jan Van Eyck Academie is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: bereid zijn om in een academische omgeving te werken en te interageren.


Wanneer

Een residentie in Jan van Eyck Academie duurt 6 maanden, van maart tot en met augustus.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.200 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in de Jan Van Eyck Academie zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

1 september 2019
 

foto (c) Etienne C. van Sloun 

foto (c) Etienne C. van Sloun

Warschau - Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

De residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art richt zich op onderzoek en productie. Een inhoudelijke link met lokale thema’s is aanbevolen. De kunstenaars kunnen hun werk tonen in het kunstencentrum of in partnergalerijen in Warschau en kunnen deelnemen aan discussieplatforms, lezingen, enz.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: de resident heeft een concreet project en wil hier onder begeleiding aan werken.


Wanneer

Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art duurt 3 maanden, van 1 februari tot 30 april.


Financiële tussenkomst

Er wordt 500 euro voorzien voor de reiskosten verbonden aan het verblijf. De residentieorganisatie voorziet een stipendium van 1.000 euro per maand en 3.000 euro materiaalkosten.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art zijn:

 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 augustus 2019


CCA

 


 

 

Parijs - Cité Internationale des Arts

De ateliers James Ensor en Koningin Elisabeth zijn gevestigd in de Cité Internationale des Arts (PDF) in Parijs. Het atelier James Ensor staat volledig ter beschikking van de Vlaamse Gemeenschap, het atelier Koningin Elisabeth wordt via een beurtrol gedeeld met de Franse Gemeenschap. Dit complex, dat zeer centraal is gelegen in de buurt van het Centre Pompidou, werd in 1957 opgericht en bevat 310 atelierruimtes die gehuurd of gekocht zijn door culturele instellingen uit de gehele wereld. De ateliers worden gebruikt door kunstenaars die in uiteenlopende disciplines werken.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Cité des Arts is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…). 
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.


Wanneer

Een residentie in Cité des Arts duurt 2 of 3 maanden, afhankelijk van de periode. Beschikbare periodes:
 
 • Periodes voor 3 maanden
  • 1 januari tot en met 31 maart (2 residenten)
  • 1 april tot en met 30 juni (2 residenten)
  • 1 juli tot en met 30 september (1 resident)
  • 1 oktober tot en met 31 december (1 resident)
 • Periodes voor 2 maanden
  • 1 juli tot en met 31 augustus (1 resident)


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten. Hiernaast wordt ook een bedrag van 500 euro voorzien voor de reis- en transportkosten gedurende de volledige periode.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Cité Internationale des Arts zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden door de afdeling Kunsten beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

Ten gevolge van de coronamaatregelen was reizen naar het buitenland niet mogelijk tussen maart en juni. Daarom konden of kunnen een aantal residenties, waaronder die in Cité Internationale des Arts, niet doorgaan. De kunstenaars die hun residentie moe(s)ten afgelasten, krijgen de mogelijkheid om ze volgend jaar opnieuw op te nemen. Mogelijk zullen dus een aantal periodes al ingenomen zijn. Het is dus aangeraden om voor deze twee residenties meerdere periodes aan te duiden.
 

Cité des Arts

Comacina - Isola Comacina

Isola Comacina is een prachtig eiland in het Italiaanse Como-meer. Het eiland wordt beheerd door de stichting ‘Fondazione Comacina’. De Vlaamse Gemeenschap (via het Departement CJSM) maakt deel uit van deze stichting, die als doel heeft om de culturele contacten tussen België en Italië te optimaliseren. Op het eiland bevinden zich de resten van een middeleeuws stadje, een parochiekerk, een restaurant en drie kleine villa’s. Italië, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap kunnen elk gebruik maken van 1 villa als kunstenaarsresidentie.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Isola Comacina is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…). Er wordt ook 1 periode gereserveerd voor de letteren.
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Het is een locatie die zich niet leent tot groepscreaties, maar eerder geschikt is voor individuele kunstenaars. Als gevolg van misbruiken tijdens de voorbije jaren is het Departement CJM met de Stichting overeen gekomen om enkel kunstenaars te selecteren die alleen verblijven op het eiland. Ook voorstellen van kunstenaarsduo's worden dus geweigerd.


Wanneer

Door de weersomstandigheden in de regio kan de kunstenaarsresidentie enkel tijdens de warmere maanden gebruikt worden (juni – half september). Daarbuiten is het er te koud. De kunstenaars van de Franse Gemeenschap gaan in dezelfde periode.
Een residentie op Comacina duurt 3 weken.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor de reiskosten aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Isola Comacina zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden door de afdeling Kunsten beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

Ten gevolge van de coronamaatregelen was reizen naar het buitenland niet mogelijk tussen maart en juni. Daarom konden of kunnen een aantal residenties, waaronder die in Isola Comacina, niet doorgaan. De kunstenaars die hun residentie moe(s)ten afgelasten, krijgen de mogelijkheid om ze volgend jaar opnieuw op te nemen. Mogelijk zullen dus een aantal periodes al ingenomen zijn. Het is dus aangeraden om voor deze twee residenties meerdere periodes aan te duiden.


Enkele websites met beelden

 

Comacina

Rome - Academia Belgica

De Academia Belgica bevindt zich in de Valle Giulia, aan de rand van de Villa Borghese, waar nog een aantal buitenlandse academies en universitaire sites gehuisvest zijn. Een residentie in de Academia wordt niet begeleid, maar de residenten komen wel in contact met andere residenten (wetenschappers en kunstenaars) van de Academia Belgica en de andere buitenlandse instellingen. De resident beschikt over een atelier en verblijfsaccommodatie. De resident is bereid om een presentatie te geven van zijn werkzaamheden gedurende zijn verblijf.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in de Academia Belgica is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • De resident werkt zelfstandig, maar is bereid om in dialoog te treden met de andere residenten in /en met de Academia. Het geplande project of onderzoek heeft een relatie met Rome.


Wanneer

Een residentie in Academia Belgica duurt 5 maanden, van september tot en met januari.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie vragen we inhoudelijk verslag.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in de Academia Belgica zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

1 maart 2020


Academia Belgica

Marrakech - Le 18

Le 18 is een onafhankelijk cultuurcentrum dat in 2013 werd opgericht en is gevestigd in een gerenoveerde riad in de Medina van Marrakesh. Le 18 ondersteunt lokale kunstenaars met onderzoek en residenties en geeft hen ook de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen. Het centrum heeft een informele maar levendige werking met regelmatige ontmoetingen rond relevante thema’s. Het wil de kunstscene van Marrakesh in contact brengen met de wereld door internationale kunstenaars uit te nodigen. Le 18 is een multidisciplinair centrum en staat dus open voor kunstenaars van alle disciplines. Een residentie in Le 18 omvat ook een moment van interactie met de plaatselijke cultuurscene onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

 

Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Le 18 is bedoeld voor kunstenaars uit alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • De aanvrager is bereid om samen te werken met de lokale gemeenschap en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

 

Wanneer

Een residentie in Le 18 duurt twee maanden, van 1 oktober tot en met 30 november

 

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten die worden gemaakt in het kader van het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement CJM een inhoudelijk verslag.

 

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Le 18 zijn:

 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

 

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld.

 

Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.

 

Indiendatum

1 april 2020


 
Le 18
Le 18

Tokio - TOKAS (Tokyo Arts and Space)

TOKAS is een kunstenaarsresidentie in het centrum van Tokio. TOKAS beschikt over accommodatie voor 12 kunstenaars. De residenten hebben een private kamer met badkamer en kleine keuken. Daarnaast zijn er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, bibliotheek en wasplaats. De residenten kunnen ook beschikken over twee gedeelde studio’s. TOKAS organiseert in overleg met de resident publieke evenementen, zoals een open studio of een artist talk en stimuleert ontmoetingen met de lokale kunstscene.

Wie komt in aanmerking?

 • Een residentie in TOKAS is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater, …).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: De resident is bereid tot interactie met de andere residenten en de lokale kunstscene en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een Open Studio, ronde-tafel, artist talk, enz.

Gelet op het feit dat de residentie ondergebracht is in een gebouw waar ook andere mensen wonen, is de residentie niet geschikt voor kunstenaars die bij de creatie van hun werk veel lawaai/trillingen maken, bijvoorbeeld muzikanten die hun instrument inoefenen.

Meer info

Wanneer

Een residentie in TOKAS duurt +/- drie maanden, van 7 mei tot 31 juli.

Financiële tussenkomst

Er wordt € 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van € 1.000 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement Cultuur, Jeugd en Media een inhoudelijk verslag.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in TOKAS zijn:

 • de kwaliteit van het werk
 • de groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.

Indiendatum

7 november 2019

Ars Electronica Futurelab

OVER ARS ELECTRONICA FUTURELAB

Ars Electronica zoekt sinds 1979 naar de verbanden en overeenstemmingen, oorzaken en gevolgen in de relatie tussen kunst, technologie en maatschappij. De ideeën die circuleren zijn innovatief, radicaal en excentriek in de beste zin van het woord. 

Het Ars Electronica Futurelab is een atelier en laboratorium voor kunst en onderzoek. De Ars Electronica’s denktank doet aan onderzoek en ontwikkeling op het raakvlak van kunst, technologie en maatschappij sinds 1996. Artificiële intelligentie, robotics, media architecture, interactieve technologieën, nieuwe vormen van esthetische expressie en swarm intelligence zijn enkele van de toonaangevende fenomenen waarop het team van Futurelab zich focust.

Een ander kernelement uit de missie van Futurelab is speculatieve toekomstscenario’s vertalen in artistieke, experimentele vormen. Het doel is de uitkomst ervan toegankelijk maken voor het brede publiek en een discussie over de sociale implicaties van deze scenario’s op te starten.

Het werk van het Ars Electronica Futurelab wordt uitgevoerd in samenwerking met een breed en divers netwerk van partners uit de privésector, de creatieve economie en de kunst en academische wereld en het bredere educatieve veld.

Hun aanpak is gebaseerd op transdisciplinair onderzoek en werk. Het team verenigt een grote diversiteit aan deskundigheden en vaardigheden. Samenwerking met internationale artiesten en wetenschappers gedurende de residenties vormen een kernelement van deze aanpak. Ars Electronica Futurelab focust op bepaalde onderzoeksgebieden: Poetic Systems, Robotinity, Converged Reality,Virtual Environments, Extended Stages, Functional Aesthetics, Creative Catalysts en meer.

WELKE SOORT VAN ONDERSTEUNING?

Residenten verblijven in een appartement op wandelafstand van het Ars Electronica Futurelab. Deze laatste biedt residenten de steun van een aangeduide expert in het domein van mediakunst, software ontwikkeling, future studies, artificiële intelligentie, interaction design, participatieve tentoonstellingen, virtual reality of real-time graphics. Ars Electronica Futurelab voorziet mentorschap en een omgeving die de realisatie van complex werk ondersteunt van begin tot einde.

WIE KAN AANVRAGEN?

Ars Electronica Futurelab ondersteunt kunstenaarsresidenties in alle disciplines en voor vormen van interactieve kunst, artistiek onderzoek en andere kunstpraktijken die een connectie hebben met digitale kunst en die focussen op vragen over onze toekomst en hoe die vormgegeven wordt.

Ars Electronica Futurelab is op zoek naar projecten die “out of the box” zijn, die onbekend terrein van digitale systemen gecreëerd door mensen verkennen en die vanuit kunst over onze eigen muren kijkt om zo vast te stellen wat mogelijk is en hoe we dan kunnen overtreffen. Uit welke box wil jij uitbreken?

DUURTIJD EN TIMING

4 weken (28 nachten) in de periode van 06/01/2021 en 30/6/2021.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en Ars Electronica Futurelab. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning u nodig hebt en wat uw ideale timing zou zijn.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

 • Een bijdrage van 1 500 euro voor leefkosten
 • Een bijdrage in de reiskosten van 800 euro
 • Een productiebudget van 5 000 euro.

SELECTIE CRITERIA

 • Kwaliteit van het ingediende voorstel
 • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning je nodig hebt, zodat Ars Electronica Futurelab de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

SELECTIE PROCEDURE

De aanvragen worden beoordeeld door Ars Electronica Futurelab en CJM.

HOE AANVRAGEN?

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. 

WANNEER AANVRAGEN?

Dien uw aanvraag uiterlijk op 15/10/2019 in.

VRAGEN

Met vragen kunt u terecht bij Leen Driesen op het nummer 02 553 69 65 of via e-mail leen.driesen@vlaanderen.be

REGLEMENT

Lees het volledige reglement.

 

 

Experimental Media and Performing Arts Center - New York

OVER EMPAC

Het Curtis R. Priem Experimental Media and Performing Arts Center is een gerenommeerd kunstencentrum dat wetenschappelijke ontdekkingen en technologische en artistieke innovatie samenbrengt om zo nieuwe onderzoeksdomeinen aan te boren en te ondersteunen. Het centrum bevindt zich in upstate New York op de campus van het Rensselaer Polytechnic Institute. EMPAC ontvangt het hele jaar door kunstenaars en onderzoekers om werk te creëren en te presenteren. EMPAC ondersteunt residenties op alle gebieden van time-based arts, waaronder muziek, dans, theater en beeldende kunst. EMPAC beschikt over een state of the art gebouw dat 4 zalen samenbrengt (een theater met 400 zitplaatsen, een concertzaal met 1200 zitplaatsen en 2 flexibele black box studios). EMPAC beschikt ook over talrijke kleinere studio’s en laboruimtes, alles onder één dak. Al deze ruimtes kunnen onafhankelijk van elkaar en tegelijkertijd gebruikt worden, waardoor het centrum zowel evenementen kan organiseren en ruimte kan ter beschikking stellen aan onderzoek en residenties.

WELKE SOORT VAN ONDERSTEUNING?

Residenten verblijven in een appartement op wandelafstand van EMPAC, ze kunnen gebruik maken van state-of-the-art faciliteiten en krijgen steun van het curatorenteam en van experten in audio, video, interactieve interfaces en podiumtechnologieën. Het residentieprogramma biedt een omgeving die de realisatie van complexe werken ondersteunt vanaf de prille beginfase tot de eindfase. 

WIE KAN AANVRAGEN?

EMPAC ontvangt kunstenaars en onderzoekers het hele jaar door om werk te creëren. EMPAC ondersteunt ontwikkelings- en productieresidenties in alle gebieden van time-based arts, waaronder muziek, dans, theater en beeldende kunst, met de nadruk op de integratie van technologie als een artistiek middel en als integraal deel van de inhoudelijke ontwikkeling van een project. 

U dient in als een individuele maker/onderzoeker. U kan kiezen om alleen in te dienen of in samenwerkingsverband met andere professionele culturele werkers en onderzoekers (max. 6 personen). 

DUURTIJD EN TIMING

10 en 18 overnachtingen tussen 1/7/2020 tot 31/12/2020.

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en EMPAC. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning u nodig hebt en wat uw ideale timing zou zijn.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

 • Een bijdrage van 2 000 euro voor leefkosten
 • Een bijdrage in de reiskosten van 1 500 euro
 • Een productiebudget van 7 000 euro. 

SELECTIECRITERIA

 • Kwaliteit van het ingediende voorstel
 • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning u nodig hebt, zodat EMPAC de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

SELECTIEPROCEDURE

De aanvragen worden beoordeeld door EMPAC en CJM.

HOE AANVRAGEN?

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. 

WANNEER AANVRAGEN?

Dien uw aanvraag uiterlijk op 15/10/2019 in.

VRAGEN?

Met vragen kunt u terecht bij Leen Driesen op het nummer 02 553 69 65 of via e-mail leen.driesen@vlaanderen.be.

REGLEMENT

Lees het PDFvolledige reglement.

Medialab Prado

OVER MEDIALAB PRADO

Medialab Prado is een publieke werkplaats die focust op productie, onderzoek en spreiding van culturele projecten. Deze projecten onderzoeken diverse vormen van ‘experimenteel en samenwerkend leren’ eigen aan de komst van digitale netwerken. Het Departement van Cultuur en Sport van de stad Madrid is eigenaar van het lab. De stad wil creatieve productie en artistieke projecten stimuleren die burgerparticipatie en interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken.

WELKE SOORT VAN ONDERSTEUNING?

U verblijft in één van de appartementen van Medialab Prado en heeft toegang tot een gedeelde modulaire werkplek op de site van Medialab Prado. Afhankelijk van de noden van uw project, stelt Medialab Prado u één van hun medewerkers ter beschikking om u te ondersteunen bij uw onderzoek of project.

WIE KAN AANVRAGEN?

Medialab stelt een aantal onderwerpen voor waarrond je in samenwerkingsverband werkt. Medialab werkt reeds rond deze thema’s en zoekt naar residenten die zich graag in deze lopende onderzoeksonderwerpen inschrijven met een geheel eigen bijdrage waarop achteraf door anderen verder gewerkt kan worden:

 • DIY satellites to study the atmosphere of Madrid
  Een onderzoeksproject samen met het Citizen Science laboratory (CiciLab)
  Het project wil mini-satellieten bouwen die de lucht van Madrid kunnen onderzoeken: het meten van CO2-waardes, UV- straling, geluidsvervuiling, etc. Deze mini-systemen zullen in de atmosfeer gelanceerd worden en verzamelen data die in een later stadium door de inwoners van de stad kritisch geanalyseerd worden.
 • Computational linguistics: towards a free corpus management tool.
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Open Data Laboratory (DataLab)
  Dit project wil een gratis en toereikende tool voor de gemeenschap ontwikkelen op het gebied van Natural Language Processing (PLN). Natural Language Processing is de interactie tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen.
 • Territories inhabited and desired by women
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Citizen Innovation Laboratory (InCiLab)
  Het project analyseert de verschillende levensstijlen van vrouwen in relatie met hun omgeving en wil collectieve kennis opbouwen over die omgeving en een collaboratieve social mapping genereren.
 • Prototyping the story
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Creative Prototyping Laboratory (PrototipaLab)
  Het project wil lokale gemeenschappen meenemen in het ontwerp en het maakproces van tools op basis van hun noden, woede en emoties, zodat de gegenereerde prototypes door hen gehost kunnen worden. Op deze manier wil het lab een netwerk van gemeenschappen, verenigingen en groepen genereren die ervaringen en kennis kunnen delen.
 • Decreased Reality The audiovisual language in the limits of its perception.
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Audio/Video Experimentation Laboratory (AVLab)
  Het project vertrekt vanuit de ervaringen van mensen met een zintuiglijke beperking en wil het audiovisuele als taal onderzoeken en ter discussie stellen. Het wil eveneens collectieve vormen van creatie voorstellen die aangenomen kunnen worden door mensen met deze beperkingen voor de productie van audiovisuele verhalen of vertellingen.
  Het project wil het debat versterken over de manier waarop audiovisuele content waargenomen wordt door mensen met zintuiglijke beperkingen en de manier waarop ze die ervaren en min of meer autonoom kunnen aannemen als expressieve en creatieve tools, waardoor ze auteurs en makers worden.
 • Citizen narratives on the SDO’s and the 2030 agenda
  Onderzoeksproject geassocieerd met het Collective Intelligence Laboratory for Democratic Participation (ParticipaLab)
  Het doel is analyseren hoe de processen van collectieve kennisopbouw, referentiële theoretische kaders en nieuwe narratieven van burgerschap genereren die de publieke overheid zou moeten incorpereren, vooral op het vlak van de implementatie van de SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN die van de wereld een betere plek willen maken tegen 2030) door de stad Madrid. Door nieuwe technologieën zoals virtual mapping, kunnen initiatieven gelinkt aan de SDG’s en een taal die dichtbij de dagelijkse realiteit van de burgers in Madrid staat, gevonden worden.

U dient in als individu en staat open voor samenwerking op vlak onderzoek en in de praktijk.

Medialab Prado wil de ontwikkeling van open, goed gedocumenteerde, aanpasbare en reproduceerbare culturele projecten stimuleren. Daarom vraagt Medialab Prado de resident om:

 • zijn/haar project open te stellen voor samenwerking; 
 • om liefst met open licenties te werken en om de code toegankelijk te maken zodat anderen het project verder kunnen ontwikkelen;
 • om een presentatie van de resultaten te maken en om een video-interview op te nemen als documentatie op het web.

DUURTIJD EN TIMING

3 weken (21 overnachtingen) tussen 1 april en 31 mei 2020

De precieze periode wordt beslist in samenspraak tussen de resident en Medialab Prado. Geef daarom duidelijk aan wat voor soort ondersteuning u nodig hebt wat uw ideale timing zou zijn.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

 • Een bijdrage van 2 000 euro voor leefkosten;
 • Een bijdrage in de reiskosten van 600 euro;
 • Een productiebudget van 7 000 euro.

SELECTIECRITERIA

 • Kwaliteit van het ingediende voorstel;
 • Groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre;
 • Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager. Geef aan wat voor ondersteuning u nodig hebt, zodat Medialab Prado de haalbaarheid van de residentie kan inschatten.

SELECTIEPROCEDURE

De aanvragen worden beoordeeld door Medialab Prado en CJM.

HOE AANVRAGEN?

Dien in via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Nederlands en het Engels zijn. 

WANNEER AANVRAGEN?

Dien uw aanvraag uiterlijk op 15/10/2019 in.

VRAGEN?

Met vragen kunt u terecht bij Leen Driesen op het nummer 02 553 69 65 of via e-mail leen.driesen@vlaanderen.be.

REGLEMENT

Lees het PDFvolledige reglement.