Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Residenties

Kunstenaars kunnen een residentietoelage aanvragen voor een verblijf in een van de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft.

Een verblijf in een residentie heeft als doel om tijd en ruimte te bieden aan een kunstenaar om buiten zijn/haar vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van zijn/haar oeuvre.


Aanvraag

U dient een aanvraag voor een residentietoelage in via de webapplicatie KIOSK

De uiterste indiendatum voor een residentietoelage is zes maanden voor aanvang van de residentie.


Indiendata voor residentietoelagen in 2017

Cité Internationale des Arts (Parijs)

1 juli 2017

Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, A-I-R Laboratory Programme (Warschau) 1 september 2016
Jan Van Eyck Academie (Maastricht) 1 september 2016

AIR Berlin Alexanderplatz (Berlijn)

1 oktober 2016

Isola Comacina

14 november 2016

Residency Unlimited (New York)

1 februari 2017

Academia Belgica (Rome)

1 maart 2017

Gasworks (Londen)

2 oktober 2017


Meer info

Voor vragen of inlichtingen over de residenties kunt u terecht bij Stan Van Pelt (tel. 02 553 68 98).