Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

Bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF) vormen de aanleiding voor een nieuw Cultureelerfgoeddecreet. Veel elementen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, zoals het kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties en de indeling van en werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties, werden behouden.

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 introduceert functies en rollen als belangrijke nieuwe begrippen. Ontdek de hoofdlijnen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2017.

Dit decreet werd in de periode juli 2016 - januari 2017 voorgelegd aan verschillende adviesorganen. Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 9 december 2016, werd het ontwerp van decreet overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De adviezen en de parlementaire procedure resulteerden nog in wijzigingen of amendementen op de eerste versie van de tekst.

Het procedureverloop kan gevolgd worden op de website van het Vlaams Parlement.

Het decreet wordt verder aangevuld door een uitvoeringsbesluit. Daarin kan de Vlaamse Regering voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen. Ter voorbereiding van het uitvoeringsbesluit voerde het kabinet van minister Gatz in februari gesprekken met vertegenwoordigers van de diverse deelsectoren, de belangenbehartiger OCE en het steunpunt FARO. Deze gesprekken vinden plaats op 7 en 8 februari.

Een eerste principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit wordt in de tweede helft van maart verwacht. Het definitief, bekrachtigd besluit wordt verwacht midden 2017. Omdat het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit heel wat wijzigingen meebrengt, zal de afdeling Cultureel Erfgoed daarna een infosessie organiseren om cultureel-erfgoedorganisaties wegwijs gemaakt in de regelgeving.