Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Instrumenten

Ieder jaar worden tijdens de bijeenkomsten van het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO 2003 Conventie nominaties voorgedragen voor erkenning en opname op de lijsten in het kader van deze Conventie:

  • de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nood voor Dringende Borging (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)
  • ongetwijfeld de meest bekende Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
  • het Register van de Beste Borgingspraktijken (Register of Best Safeguarding Practices)
  • en aanvragen voor Internationale Ondersteuning (Requests for International Assistance).

De lijsten van de conventie kennen een enorm succes en leggen een hoge druk op het UNESCO Secretariaat en de organen van de conventie (Algemene Vergadering en Intergouvernementeel Comité): het is een van de meest dynamische subsectoren van de VN-organisatie. Recent gaat binnen UNESCO ook veel aandacht naar programma’s van competentieverhoging of capacity building, met name rond de implementatie van de Conventie. Naast de staten, zijn er ook vele honderden NGO’s actief rond borging en ongeveer 200 werden ondertussen door UNESCO geaccrediteerd.