Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Strategische visienota

Wat is de strategische visienota?

In de strategische visienota legt de minister van Cultuur zijn visie vast op het beleidskader voor de Kunsten, in uitvoering van het Kunstendecreet. De visienota bevat dus de ‘to be’ van het kunstenlandschap. De visienota baseert zich op de landschapstekening van het Kunstenpunt, die de ‘as is’ weergeeft.

Minister van Cultuur Jan Jambon heeft, zoals voorzien in het Kunstendecreet, zijn Strategische Visienota Kunsten op 1 april 2020 gepubliceerd. De Visienota Kunsten is een verdere verfijning van het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van de minister. Ze legt tot en met 2024 de krijtlijnen vast voor zijn beleid voor de kunsten.

De Visienota Kunsten werd op 16 april 2020 besproken in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Landschapstekening als basis voor strategische visienota

De opmaak van de visienota wordt in grote mate gebaseerd op de landschapstekening van het Kunstenpunt, het kenniscentrum voor de kunsten in Vlaanderen. Deze landschapstekening geeft weer hoe het kunstenlandschap er op dat moment uitziet.

De landschapstekening is gebaseerd op een sterkte-zwakteanalyse, die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het kunstenveld beschrijft. De landschapstekening bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van het kunstenveld, met inbegrip van cijfers over de internationale context, de aanduiding van zowel hiaten als overaanbod, en de beschrijving van huidige trends.

Het Kunstenpunt heeft op 1 september 2019 de nieuwe landschapstekening aan minister van Cultuur Jambon overhandigd.

Lees de landschapstekening op de website van het Kunstenpunt.