Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wanneer moet ik een functie aanduiden in mijn dossier?

Onder functies worden kerntaken verstaan. De functies (ontwikkeling, participatie, presentatie, productie en reflectie) kunnen cumulatief zijn. Maar het is niet zo dat hoe meer functies er aangeduid worden, hoe meer subsidies worden toegekend. 

Er worden bovendien geen gewichten toegekend aan de functies of criteria. Als een organisatie bijvoorbeeld voor 90% met productie en 10% met participatie bezig is en beide functies aanduidt, dan zal die organisatie gelijkwaardig op beide functies beoordeeld worden. Functies zijn steeds gelijkwaardig. Je kan de verhoudingen tussen de aangeduide functies wel toelichten in het dossier.

Indien er nevenactiviteiten zijn die niet als een volwaardige functie worden ingeschat, kunnen deze toegelicht worden in het dossier zelf.  

Een bijkomende vraag die kan helpen, is om in te schatten welke expertise er nodig zal zijn om het aanvraagdossier te beoordelen. De zelfprofilering bepaalt namelijk het profiel van de beoordelaars die aangesproken zullen worden om het dossier te beoordelen.