Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wat betekent dit voor de gebruikers van de erfgoeddatabanken?

Provincie Antwerpen

De erfgoeddatabank Donnet wordt binnen de overgangsperiode 2018-2019 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

In navolging van het Plan Integratie Erfgoeddatabanken (Delaware, februari 2019) werd besloten om de werking van Donnet naar het einde van 2019 toe geleidelijk aan uit te doven. Om continuïteit in registratie te waarborgen, worden alle data overgezet naar Erfgoedinzicht of Erfgoedplus.be ( Erfgoedregister). De keuze wordt vanuit het departement aangestuurd op basis van technische, praktische en organisatorische argumenten en houden rekening met de noden en behoeften van elke collectie.

Momenteel wordt deze migratie technisch voorbereid. Op basis van deze voorbereidingen en analyses van de collecties kan een praktische planning worden uitgewerkt voor de datamigratie van de betrokken collecties.  Elke organisatie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Meer info

Voor alle vragen en informatie over de uitfasering van Donnet kan je contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

Provincie Limburg

De erfgoeddatabank Erfgoedplus wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedplus ingestapt voor 31/12/2017

 • Bestaande gebruikers kunnen na 1 januari 2018 gebruik blijven maken van de erfgoeddatabank Erfgoedplus.
 • Overeenkomsten gemaakt met de provincie worden integraal overgenomen én voortgezet.
 • Ondersteuning en begeleiding blijft behouden.
 • Het Erfgoedregister kan men blijven gebruiken.
 • Musea kunnen onveranderd conversies aanleveren.
 • Uitwisseling met Europeana blijft lopen.
 • Deelname aan Erfgoedplus.be blijft kosteloos.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedplus vanaf 1/1/2018

 • Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsfase enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. Zij stappen dan ook in het actuele systeem - en de bijhorende bepalingen - van die erfgoeddatabank in.
 • Erfgoedcollecties, musea, heem- en geschiedkundige kringen, kerkfabrieken, archieven en documentatiecentra in Limburg kunnen nog steeds van start gaan met Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister.
 • Nieuwe gebruikers starten onder dezelfde voorwaarden als bestaande gebruikers (zie hierboven).

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie om aan te sluiten kan u voortaan contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen

De erfgoeddatabank Erfgoedinzicht wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedinzicht ingestapt voor 31/12/2017

 • Alle bepalingen in de overeenkomst gesloten met de Provincie blijven gelden en de bijbehorende dienstverlening blijft behouden.
 • De huidige accounts of gebruikerstoegangen worden gratis. Bijkomende accounts worden in onderling overleg bepaald en zijn betalend.
 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft eind november 2017 hierover een brief gestuurd naar alle bestaande gebruikers van Erfgoedinzicht.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedinzicht vanaf 1/1/2018

 • Erfgoedinzicht wordt ter beschikking gesteld aan zowel professionele als niet-professionele actoren met een erfgoedcollectie in de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Bij instap in Erfgoedinzicht ondertekent de deelnemende erfgoedbeheerder een overeenkomst waarin de engagementen van de erfgoedbeheerder en het Departement Cultuur, Jeugd en Media duidelijk beschreven zijn.
 • De instap in Erfgoedinzicht is gratis, inclusief minimaal één account of gebruikerstoegang en 20Gb opslagruimte voor digitale bestanden. Bijkomende accounts worden in onderling overleg bepaald en zijn betalend. De opslagkost boven 20Gb is betalend. Deze meerkosten zijn duidelijk beschreven in de instapovereenkomst.
 • Voor kerkbesturen is zowel de instap als de opslagruimte gratis. Kerkbesturen ondertekenen bij instap een vereenvoudigde overeenkomst.

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie over de overeenkomsten kan u contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

Provincie Vlaams-Brabant

De erfgoeddatabank Erfgoedplus wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedplus ingestapt voor 31/12/2017

 • Bestaande gebruikers kunnen na 1 januari 2018 gebruik blijven maken van de erfgoeddatabank Erfgoedplus.
 • Alle bepalingen en de bijhorende dienstverlening voorzien in de overeenkomsten met de provincies, blijven gelden.
 • Voor het gebruik van de erfgoeddatabanken wordt vanaf 1 januari 2018 geen financiële bijdrage meer gevraagd aan de gemeenten of de erfgoedcellen.
 • De overeenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten doven uit.
 • De overeenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gebruikers worden overgenomen door de Vlaamse overheid.
 • Binnen het grondgebied van de twee Vlaams-Brabantse erfgoedcellen (Leuven en Pajottenland & Zennevallei) blijven de huidige aanspreekpunten ook voor de periode 2018-2019 deze rol opnemen.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedplus vanaf 1/1/2018

 • Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsfase (2018-2019) enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. In het geval van Vlaams-Brabantse erfgoedbeheerders kan dat dus enkel bij Erfgoedplus.
 • Voor deze nieuwe gebruikers gelden alle bepalingen die voor de reeds aangesloten deelnemers gelden.
 • Het gebruik van Erfgoedplus via het Erfgoedregister is gratis.

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie over de modelovereenkomsten kan u voortaan contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

Provincie West-Vlaanderen

De erfgoeddatabank Erfgoedinzicht wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedinzicht ingestapt voor 31/12/2017

 • Alle bepalingen in de overeenkomst gesloten met de Provincie blijven gelden en de bijbehorende dienstverlening blijft behouden.
 • De huidige accounts of gebruikerstoegangen worden gratis. Bijkomende accounts worden in onderling overleg bepaald en zijn betalend.
 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft eind november 2017 hierover een brief gestuurd naar alle bestaande gebruikers van Erfgoedinzicht.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedinzicht vanaf 1/1/2018

 • Erfgoedinzicht wordt ter beschikking gesteld aan zowel professionele als niet-professionele actoren met een erfgoedcollectie in de provincie West-Vlaanderen.
 • Bij instap in Erfgoedinzicht ondertekent de deelnemende erfgoedbeheerder een overeenkomst waarin de engagementen van de erfgoedbeheerder en het Departement Cultuur, Jeugd en Media duidelijk beschreven zijn.
 • De instap in Erfgoedinzicht is gratis, inclusief minimaal één account of gebruikerstoegang en 20Gb opslagruimte voor digitale bestanden. Bijkomende accounts worden in onderling overleg bepaald en zijn betalend. De opslagkost boven 20Gb is betalend. Deze meerkosten zijn duidelijk beschreven in de instapovereenkomst.
 • Voor kerkbesturen is zowel de instap als de opslagruimte gratis. Kerkbesturen ondertekenen bij instap een vereenvoudigde overeenkomst.

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie over de overeenkomsten kan u contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.