Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedplus

Wat

Erfgoedplus.be bestaat uit een datahub met erfgoedinformatie (Erfgoeddatabank), een online registratiemodule voor het collectiebeheer van erfgoedcollecties (Erfgoedregister) en een webportaal om deze informatie naar het publiek te ontsluiten (www.erfgoedplus.be).

De technische infrastructuur van Erfgoedplus heeft de volgende kenmerken:

  • de Erfgoeddatabank vormt de kern van Erfgoedplus.be. De RDF architectuur functioneert als datahub waar gegevens uit diverse bronnen en systemen (conversies, Erfgoedregister, externe erfgoeddatabanken, LOD,…) worden samengebracht, gestroomlijnd en centraal aangesproken worden (SPARQL, JSON, EDM, OAI-PMH,…). Raadpleeg de technische informatie over de architectuur van het systeem van Erfgoedplus.be voor een gedetailleerd overzicht.
  • Een Digital Asset Management systeem (DAM Alfresco) voor de opslag en organisatie van foto’s (JPG), geluidsopnames (MP3) en tekstbestanden (PDF).
  • Woordenlijsten, thesauri en ontologiën worden beheerd met een onderliggende RDF database (Sesame triple store) voor een gecontroleerde invoer. Thesaurustermen uit de Getty AAT worden direct gekoppeld aan de Linked Open Data versie op de Getty servers.
  • Collectiebeherende instellingen werken binnen hun eigen collectiebeheerssysteem (Adlib, TMS, Brocade, CollectiveAccess, Marc21, …). Data voor Erfgoedplus.be worden met periodieke exports in XML formaat aangeleverd. Deze exports worden gecontroleerd en vervolgens geconverteerd binnen de datahub van de Erfgoeddatabank.
  • Collectiehoudende organisaties die niet beschikken over professionele software werken in het Erfgoedregister. Het Erfgoedregister werd op maat gemaakt van lokale erfgoedcollecties. Het is een online (webbased) registratiemodule voor collectiebeheer en registreert volgens de internationale en museale standaarden (SPECTRUM, CIDOC-CRM, AAT-Ned).
  • Het webportaal www.erfgoedplus.be waarop meer dan 170.000 erfgoedobjecten relationeel doorzoekbaar zijn vanuit de semantisch gestructureerde Erfgoeddatabank. Alle online collecties en objecten worden gedeeld met www.europeana.eu en zijn voorzien van persistente links (URI).

In­stap­pen

Erfgoedplus.be staat open voor nieuwe partners met een roerend erfgoedcollectie in Vlaanderen. Wanneer een erfgoedbeheerder instapt in Erfgoedplus.be, ondertekent hij een overeenkomst waarin de engagementen van de erfgoedbeheerder en het Departement Cultuur, Jeugd en Media duidelijk beschreven zijn.

De instap in Erfgoedplus.be is gratis, inclusief periodieke conversies voor collectiebeherende instellingen en het gebruik van het Erfgoedregister voor collectiehoudende organisaties.

Nog vra­gen?

Voor al je vragen over Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister kan je contact opnemen met bart.bosmans@vlaanderen.be - 02 553 42 95.