Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Donnet

Wat

De erfgoeddatabank Donnet (Qi, firma Keepthinking) is de erfgoeddatabank die door Provincie Antwerpen werd ontwikkeld. Sinds 1 januari 2018 is ze bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondergebracht.

Naar aanleiding van de studieopdracht Plan Integratie Erfgoeddatabanken (Delaware 2019) werd besloten om de werking van Donnet naar het einde van 2019 toe geleidelijk aan uit te doven. Om continuïteit in registratie te waarborgen, worden alle data overgezet naar Erfgoedinzicht of Erfgoedplus.be (Erfgoedregister).

Het departement maakte die keuze op basis van technische, praktische en organisatorische argumenten. Ze houdt rekening met de noden en behoeften van elke collectiebeheerder of -houder.

Uit­fa­se­ring

Hoe verloopt de uitfasering concreet?

  1. Er wordt gestart met een back-up van alle datasets met gekoppelde afbeeldingen binnen Donnet. Vervolgens wordt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd op erfgoedcollecties en hun concrete datasets.
  2. Op basis van deze analyse wordt onderzocht welke stappen en technische middelen nodig zijn om de datamigratie correct en zonder dataverlies uit te voeren.
  3. Enkel collecties mét datasets in Donnet worden gemigreerd. Collecties zonder enige data worden niet meegenomen.
  4. Naargelang de erfgoeddatabank waar de gegevens uit Donnet terecht komen, worden applicaties en accounts aangemaakt binnen Erfgoedinzicht of Erfgoedplus.be (Erfgoedregister).
  5. De betrokken collecties worden gecontacteerd en geïnformeerd over de datamigratie. De nodige overeenkomsten worden in orde gebracht.
  6. De relevante erfgoedcellen, intergemeentelijke erfgoedorganisaties en expertisecentra worden gecontacteerd en geïnformeerd over de datamigratie.
  7. De datasets met gekoppelde afbeeldingen worden uit Donnet geëxporteerd voor migratie naar Erfgoedinzicht of Erfgoedplus.be (Erfgoedregister) en gecontroleerd.
  8. De werking van Donnet (QI, Keepthinking) wordt stopgezet.
  9. Met de betrokken collecties maken we de nodige afspraken voor begeleiding en opleidingen in samenspraak met de erfgoedcellen, intergemeentelijke erfgoedorganisaties en expertisecentra.

Nog vra­gen?

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie over de datamigratie uit Donnet kan je contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.