Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Bruikleen

De werken uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap zijn ook beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen in Vlaanderen, België en het buitenland. Voorwaarde is wel dat de werken afdoende verzekerd worden en in goede omstandigheden getoond worden.

Een bruikleen van een kunstwerk uit de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangevraagd bij het museum waar het in bewaring zit of bij de afdeling Cultureel Erfgoed.