Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Keurenboek van de schepenbank van Oudenaarde

Anoniem - Keurenboek van de schepenbank van Oudenaarde
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Keurenboek van de schepenbank van Oudenaarde
Jaar: 
2011
Bewaarplaats: 
Stadsarchief Oudenaarde
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Dit Oudenaardse Keurenboek is een ongemeen belangrijke bron voor de beeldvorming over het openbare leven in een middeleeuwse Vlaamse stad en bevat informatie over de economie, de handel en de werking van de gilden. We vinden er immers o.m. de keuren van de draperieën uit 1338, de keure der volders uit 1338 en de keure der wevers uit 1359. Prof. dr. Henri Pirenne, de grondlegger van de Gentse historische school en grootvader van de mediëvistiek, wees reeds op de grote betekenis van de Oudenaardse keuren en voornamelijk dan die van de draperie. Deze keuren bevatten sporen van zeer oude gebruiken die erop wijzen dat de lakennijverheid in Oudenaarde al vroeg moet hebben gebloeid. Dit thematische keurenregister is één van de oudste van Vlaanderen en vrij oud in vergelijking met de grote steden. De keuren van de draperieën uit 1338 zijn bovendien te beschouwen als een afschrift van oudere, thans verloren, originelen.
register met 52 folio’s uit 1338, gefolieerd door een middeleeuwse hand, folio’s 8 – 23 ontbreken
latere toevoegingen (tot de 16de eeuw)
24,5 x 32,5 cm