Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Gegraveerde rolsteen

Titel: 
Gegraveerde rolsteen
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
Museum De Kolonie, Archeologisch en Historisch Museum
Categorie: 
Historisch
Thema: 
Archeologie
De functie is onbekend, maar bij gebrek aan oudere vondsten of figuratieve stukken uit dezelfde periode betreft het hier het oudste voorwerp van Vlaanderen (in Vlaanderen bewaard, de twee andere bevinden zich in Brussel). Ook internationaal zijn identieke stukken uit deze periode niet gekend en vergelijkbare artefacten uiterst zeldzaam. Als oudste kunstvoorwerp in Vlaanderen bezit het een belangrijke schakelfunctie: het betreft het oudste voorwerp dat duidt op andere menselijke activiteiten dan louter functionele of economische. Op die manier neemt het een bijzondere plaats in de cultuurgeschiedenis en de archeologie van Vlaanderen in. De ijkwaarde van dit stuk ligt tevens in dit gegeven. Het vondstenspectrum van deze vroege periodes is in Vlaanderen grotendeels beperkt tot stenen gebruiksvoorwerpen. Deze gegraveerde steen is nagenoeg de enige getuige van dit geestesleven, van het abstracte en misschien zelfs mathematische denken van de prehistorische mens. De artistieke waarde is op het eerste zicht beperkt, maar in de periode waaruit de steen stamt kent ze in Vlaanderen geen gelijke. Het is het vroegste voorwerp uit dat op een beeldende wijze abstractie maakt van de werkelijkheid.
(langwerpig met driehoekige doorsnede) met groefjes dwars op de lengterichting. In de groefjes bevinden zich sporen van rode oker (kleurstof). Er zijn tien groefjes in totaal. Ze zijn ingedeeld in twee groepjes van vijf, telkens vier groefjes samen op een vlak en het vijfde groefje op het tegenoverliggende vlak.
L. 73 mm, B. 18 mm; D. 12mm
Periode: ca. 13.000 jaar oud (Federmessergroepen; homo sapiens).