Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Parlementaire vragen

Schriftelijke vraag 3 van de heer Lieven Dehandschutter over het Huis van Alijn
Schriftelijke vraag 19 van de heer Herman Schueremans over de alternatieve financiering van de kunst- en cultuursector
Schriftelijke vraag 30 van de heer Dirk Van Mechelen over de erfgoedorganisatie Herita
Schriftelijke vraag 60 van de heer Eric Van Rompuy over Projectsubsidies musical
Schriftelijke vraag 64 van de heer Paul Delva over de vzw Flagey
Schriftelijke vraag 75 van de heer Marc Hendrickx over de databank immaterieel cultureel erfgoed
11 januari 2013