Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erkenning

Kwaliteitslabel

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

Bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF) vormen de aanleiding voor een nieuw Cultureelerfgoeddecreet

Veel elementen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, zoals het kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties en de indeling van en werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties, werden behouden. Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 introduceert functies en rollen als belangrijke nieuwe begrippen. 

In het decreet staat voor de allereerste keer een strategische visienota ingeschreven. Op 31 maart 2017 stelde minister Sven Gatz zijn strategische visienota voor aan de Vlaamse Regering.


Het decreet wordt verder aangevuld door een uitvoeringsbesluit. Daarin worden de voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen.

Stadsarchief Poperinge - Gemeentearchief Vleteren
30.06.2017

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om een kwaliteitslabel toe te kennen aan de Musea Brugge en het Stadsarchief Brugge. Ook het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsarchief Poperinge-Gemeentearchief Vleteren kreeg als eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband een kwaliteitslabel.

Red Star Line Museum
01.07.2015

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om een kwaliteitslabel toe te kennen aan het Red Star Line Museum, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Logo voor subsidiëring - internationaal

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager:

  • een publicatie
  • een nieuwsbrief
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website
  • een advertentie
  • ...

Indien u communiceert met een internationaal en/of meertalig publiek, gebruik dan het internationale logo met als bijschrift:

Flanders State of the Art.

Het basislogo is staand.

Het secundaire logo is liggend.

Download het logo

Pagina's

Abonneren op RSS - Erkenning