Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

20.10.2017

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats.

Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

De ondersteuning bedraagt maximaal 5.000 euro per goedgekeurde aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2017 worden ingediend.

13.10.2017

Samen met Emolife Belgium start minister van Cultuur Sven Gatz een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Met de kunst van Friendraising kunnen cultuurorganisaties kennis opbouwen om met meer succes fondsen te werven. Daarmee voert Sven Gatz een voornemen uit dat hij in zijn conceptnota over aanvullende financiering had geformuleerd. 

13.10.2017

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een  onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over.

13.10.2017

De brochure ‘Creative Europe in Belgium - Inspiring Culture Projects 2014-2016’ is van de persen gerold. Ze geeft een overzicht van Europese samenwerkingsinitiatieven waaraan Belgische culturele en creatieve organisaties deelnemen met de steun van het Creative Europe Culture Programma sinds de start in 2014.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy Daniels
13.10.2017

Op 16 januari 2018 organiseren we in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een studiedag over de Kaderconventie  van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30