Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Wet over tax shelter podiumkunsten gepubliceerd

18.01.2017

Op 17 januari 2017 werd in het Belgisch Staatsblad 'de wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk' gepubliceerd.

Op 17 januari 2017 werd in het Belgisch Staatsblad 'de wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk' gepubliceerd.

De federale regering zorgde voor die wet op vraag van de gemeenschapsministers van cultuur. Het betreft een fiscale stimulans voor vennootschappen die investeren in een erkend Europees podiumwerk. Het systeem sluit nauw aan bij de bestaande tax-shelterregeling voor de audiovisuele sector. 

Nu moet nog een Koninklijk Besluit (uitvoeringsbesluit) gepubliceerd worden, pas dan kan de wet effectief uitgevoerd worden. Op dat moment zullen wij u informeren hoe de aanvragen moeten gebeuren.

Lees meer