Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Werkingsverslag meerjarig gesubsidieerde kunstenorganisaties

13.03.2018

Meerjarig gesubsidieerde kunstenorganisaties moeten hun werkingsverslag over het jaar 2017 uiterlijk op 31 maart 2018 indienen via KIOSK. Momenteel wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om het verslag definitief in te dienen. Het kan wel al worden voorbereid in KIOSK.