Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Warme overdracht provinciale bevoegdheden: ook voor kleinere spelers

14.12.2017

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een totaalbedrag van 1.678.801 euro subsidies toe te kennen aan 132 culturele projecten van bovenlokaal belang in het kader van het transitiereglement. Dit reglement is één van de overgangsmaatregelen die de minister heeft genomen in het kader van de afslanking van de provincies voor de persoonsgebonden bevoegdheid ‘cultuur’. Eerder al liet de minister weten dat hij ook de continuering van de structurele subsidies voor de initiatieven die de provincies overdragen, heeft geregeld. In 2020 komt er een nieuw decreet cultuurbeleid waar organisaties zowel voor structurele als projectsubsidies kunnen op intekenen.

In het kader van de afslanking van de provincies op het vlak van de persoonsgebonden bevoegdheid ‘cultuur’, kondigde minister Gatz al de verdere subsidiëring aan van de initiatieven die de provincies overdragen. De structurele provinciale subsidies betaalt de Vlaamse overheid voor 2018 en 2019 verder uit. Voor de projectsubsidies kwam er, in afwachting van het nieuw decreet cultuurbeleid, een transitiereglement voor 2018 en 2019 (infografiek). Culturele projecten kunnen in die periode vier keer subsidies aanvragen.

Voor deze eerste ronde in het transitiereglement werden 209 dossiers ingediend, waarvan 132 projecten ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.678.801 euro.

Het grootste deel van de projecten is gesitueerd in de Kunstensector: 32%, gevolgd door de Amateurkunstensector: 17,5%. Daarnaast bevindt een grote groep projecten zich binnen de Cultureel-Erfgoedsector: 12%, het Lokaal Cultuurbeleid: 11,5%, het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk: 11,5% en tot slot de circussector: 4,5%. Binnen de projecten bevinden zich ook verschillende culturele initiatieven die zich richten naar jongeren of initiatieven die synergiën tussen sectoren realiseren.

De meeste projecten komen uit de provincie Antwerpen: 31% en Oost-Vlaanderen: 26%, gevolgd door Vlaams-Brabant: 14%, West-Vlaanderen: 13%, Limburg: 12% en Brussel: 4%. Kijken we naar de spreiding van de toegekende bedragen dan blijven deze verhoudingen grotendeels gelijk.

Voor de beoordeling van de subsidiedossiers binnen de eerste ronde van het transitiereglement heeft de administratie intensief samengewerkt met de collega’s van de departementen cultuur van de provincies. Zo kon de ruime dossierkennis die de provinciemedewerkers over de jaren heen hebben opgebouwd maximaal worden ingezet. Daardoor kregen de dossiers een optimale beoordeling, rekening houdend met hun voorgeschiedenis en een evenwichtige spreiding over de regio’s en de culturele sectoren in Vlaanderen.

Culturele projecten met bovenlokale uitstraling kunnen binnen het transitiereglement nog 3 keer subsidies aanvragen. De volgende indiendatum is 1 april 2018. De online aanvraagapplicatie Kiosk wordt momenteel aangepast en wordt midden januari opengesteld.

Deze principiële beslissing van minister van Cultuur moet nog worden goedgekeurd door Inspectie van Financiën.

 

Overzichtstabel projecten transitiereglement 1e ronde Algemeen Overzicht