Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vooraankondiging nieuw reglement FoCI 2017 - 2021

23.05.2017
© Architectuurarchief van de provincie Antwerpen
© Architectuurarchief van de provincie Antwerpen© Architectuurarchief van de provincie Antwerpen

Op 31 maart 2017 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het vernieuwd besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

De adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en SARC waren, hoewel kritisch, positief. Nu is het wachten op het advies van de Raad van State en dan kan de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring geven aan de vastgelegde prioriteiten tot 31 december 2021.

De subsidies voor grote culturele infrastructuur blijven behouden, zoals voorheen. Er is echter één gezamenlijke indiendatum voorzien. 

Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, media en Brussel, weerhield drie sectorale prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021. Het automatiseren van theatertrekken en de toegankelijkheid van culturele infrastructuur, reeds in het FoCI-reglement 2012-2016 opgenomen, worden verlengd. Deze prioriteiten worden aangevuld met bijkomende middelen uit het klimaatactiefonds. De derde prioriteit focust op het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. De indiendatum voor 2017 zal, onder goedkeuring van de Raad van State, vallen op 15 september 2017.

De derde prioriteit energiemaatregelen is volledig nieuw binnen het FoCI-reglement. Het is bovendien een vrij complexe materie. Daarom organiseert het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) een informatievoormiddag over het indienen van projectaanvragen ‘het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur’, op maandag 26 juni 2017 vanaf 9.30 uur in VAC Gent (zaal 04.02 Leo Baekeland).

Bent u er graag bij? Schrijf je in voor woensdag 24 juni door te mailen naar Ria Van Herck