Het gecoördineerd vrijwilligersbeleid waaraan de Vlaamse overheid onder impuls van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz sinds november 2016 werken, wil de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter ondersteunen. Het is de bedoeling om, via samenwerking en overleg met alle betrokken instanties en overheden, het vrijwilligersstatuut te verbeteren. Daarnaast moeten ook de administratieve lasten en bureaucratische procedures waarmee vrijwilligers te kampen krijgen, aangepakt worden.

Lees meer