Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vervroegde uitbetaling subsidies

24.04.2020

Om tegemoet te komen aan het liquiditeitsprobleem van structureel gesubsidieerde organisaties uit de cultuur- en jeugdsector heeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media - op basis van het nooddecreet - de openstaande subsidievoorschotten van 2020 al op 23 april uitbetaald. 

Daarnaast zullen we ook de resterende saldi van 2019 op korte termijn uitbetalen.