Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Uitvoeringsbesluit Cultureelerfgoeddecreet definitief goedgekeurd

21.06.2017

Het decreet wordt aangevuld door het uitvoeringsbesluit. Daarin worden de voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen.

Op 31 maart 2017 kreeg het Uitvoeringsbesluit een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Een tweede principiële goedkeuring van het volgde op 5 mei 2017 na advies van Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State op 14 juni 2017 werden nog een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in de tekst.