Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Tweede oproep voor een inhaalbeweging in digitale collectieregistratie

08.04.2019
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier

De komende jaren is er een inhaalbeweging nodig zodat ook bij collectieregistratie de digitale technologie ten volle ingezet wordt.

De komende jaren is er een inhaalbeweging nodig zodat ook bij collectieregistratie de digitale technologie ten volle ingezet wordt. Ook het ontwikkelen van goede voorbeelden in functie van het innovatieve gebruik van open data is van groot belang. Daarom lanceert de Vlaamse minister van Cultuur voor het tweede jaar op rij een reglement dat hier verder op inzet. Het aangepaste reglement wordt op 8 april 2019 gelanceerd. Een aanvraag indienen kan t.e.m. 1 juni 2019.

Momenteel ontbreken in veel gevallen de nodige competenties om een dergelijke inhaalbeweging te realiseren en tegelijk ook binnen de organisatie een digitale strategie te operationaliseren. Het succes van de eerste oproep in 2018 maakte eens te meer duidelijk dat de noden groot zijn. Daarom wil de minister met een tweede oproep en een aangepast reglement verder inzetten op het realiseren van een inhaalbeweging.

Via dit reglement wordt verder gewerkt aan het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie en het inzetten van de collectiedata als open data. Het blijft ook belangrijk dat aanvragers nadenken over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie. 

Voor deze oproep werd de doelgroep uitgebreid naar alle organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet.

Meer info 

Een aanvraag indienen kan t.e.m. 1 juni 2019.

Lees meer over de nieuwe subsidielijn