Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Tussentijdse evaluatie van een aantal gesubsidieerde erfgoedinstellingen

16.03.2015

In 2015 wordt een tussentijdse evaluatie georganiseerd voor de landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed, de landelijke organisaties voor volkscultuur, de periodieke publicaties, het M HKA als instelling van de Vlaamse Gemeenschap, en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Hierbij wordt bekeken in hoeverre de engagementen voor de beleidsperiode 2012-2016 al gerealiseerd zijn.

De evaluatie gebeurt op basis van de ingediende beleidsdocumenten en een eventueel gesprek of bezoek ter plaatse. De dossierbehandelaar contacteert de organisaties.


Uiterlijk 1 oktober ontvangen de organisaties een verslag met de bevindingen van deze tussentijdse evaluatie.