Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Suggesties voor een nieuw beleid aan de volgende minister van cultuur

19.06.2014

Kunsten en Erfgoed schreef een bijdrage aan de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur en werkte mee aan de algemene regeerbijdrage.

Kunsten en Erfgoed stelt voor om tijdens de volgende legislatuur prioritair in te zetten op vijf beleidslijnen:

 • Cultureel erfgoed:  inhaalbeweging en versterking
  • Een langetermijnvisie op een cultureel erfgoedbeleid
  • Inhaalbeweging voor belangrijke collecties cultureel erfgoed met een thematische impulslijn projecten cultureel erfgoed, het invoeren van een decretale regeling voor staatswaarborg (indemniteit) voor tijdelijke en langdurige bruiklenen en fiscale stimuli ten gunste van het behoud van belangrijk cultureel erfgoed.
  • De oprichting van een UNESCO categorie II centrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE).
 • Kunsten:
  • de operationalisering van het Kunstendecreet
  • de oprichting van een overleg- en kennisplatform rond Kunst in Opdracht
  • een impulslijn rond stedelijke diversiteit
  • een verankering van de Kunstendag voor Kinderen
  • het opzetten van een kunstkoopregeling.
 • E-cultuur:
  • uitbouw van PACKED (expertisecentrum voor digitaal erfgoed) tot sectorale organisatie voor zowel kunsten als cultureel erfgoed
  • onderzoekstraject om een interdisciplinair kader te ontwikkelen m.b.t. de uitdagingen waar de sector voor staat.
 • Andere financiering: online subsidiewijzer en helpdesk
   
 • Optimalisering werking, inzet middelen en infrastructuur van (eigen) instellingen.


Kunsten en Erfgoed maakte de Bijdrage aan de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur (PDF). Hierin leest u meer over deze vijf beleidslijnen. Naar aanleiding van de vorming van een nieuwe regering bereidt de administratie steeds een document voor met haar suggesties voor nieuwe beleidsaccenten of de verderzetting van belangrijke dossiers.


Daarnaast participeerden we aan de algemene regeerbijdrage. Deze bijdrage werd door een delegatie van het College van Ambtenaren-Generaal aan de regeringsonderhandelaars overhandigd.