Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid

28.11.2014

De Vlaamse Regering kent jaarlijks 3.719.000 euro subsidies toe aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de beleidsperiode 2015-2020. Met de subsidies voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid wil de Vlaamse Regering lokale besturen de kans geven om in te zetten op een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 28 november 2014 beslist om een werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid tijdens de periode 2015-2020 aan volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Intergemeentelijk samenwerkingsverband

Bedrag (in euro)

2014-2020 Erfgoed Haspengouw

246.946

BIE

246.946

Cultuurdijk

246.946

Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)

246.946

Cultuuroverleg Zeven (CO7)

179.442

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

246.946

Erfgoed Denderland

246.946

Erfgoed Noorderkempen

246.946

Interwaas

246.946

k.ERF

246.946

Kempens Karakter

246.946

Kusterfgoed

246.946

Mijnstreek

246.946

Overleg Cultuur Regio Kortrijk

246.946

Platform Omgeving Leie en Schelde

164.630

Viersprong Land van Rode

164.630

Totaal

3.719.000


De werkingssubsidie wordt toegekend voor de werking van een cultureel-erfgoedcel en de ondersteuning van lokale cultureel-erfgoedactoren.

Na de beslissing over het toekennen van een werkingssubsidie worden onderhandelingen over de inhoud van het cultureel-erfgoedconvenant opgestart tussen het intergemeentelijk samenwerkingsverband, het agentschap Kunsten en Erfgoed en Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz. De open formule van cultureel-erfgoedconvenants zorgt ervoor dat het convenant op maat van elke intergemeentelijk samenwerkingsverband kan worden gesloten. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband kan zelf het lokale cultureel-erfgoedbeleid invullen binnen de krijtlijnen opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de volgende jaren moet er rekening gehouden worden met de moeilijke budgettaire context, waarbij er geen extra middelen beschikbaar zullen zijn voor nieuwe cultureel-erfgoedconvenants. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om in 2015 geen werkingssubsidies te zullen toekennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de beleidsperiode 2016-2021.