Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst

16.05.2018

Op maandag 18 juni organiseren M HKA , Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst. Deze namiddag, die uit twee delen bestaat, vindt plaats in het M HKA, Antwerpen.

De kunstenaar en de archivaris, ze lijken gemaakt voor een geslaagd huwelijk. Denk maar aan Jef Geys of Harald Szeemann. Maar het pràktisch bewaren van een kunstarchief blijkt niet altijd vanzelfsprekend.

Gelukkig heeft de zorg voor kunstenaarsarchieven de laatste jaren meer aandacht gekregen. Dat neemt niet weg dat er nog steeds meer vragen en noden zijn dan antwoorden en oplossingen. Wat behoort tot zo’n archief, wat is het nut om dit te bewaren, hoe bewaar je best en waar kan je met vragen terecht?

Je komt er meer over te weten tijdens de studienamiddag en het panelgesprek 'Volgens de regels van de kunst. Over de zorg voor kunstenaarsarchieven.' Inschrijven is gratis en kan voor beide of één van beide gedeelten.

Programma en inschrijvingsformulier