Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Studie Delaware integratie erfgoeddatabanken

11.06.2019

Sinds 1 januari 2018 zijn de culturele bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap of naar de steden en gemeenten. 2018 en 2019 waren voornamelijk overgangsjaren, waarin de Vlaamse overheid instond voor een continuering van de voormalige provinciale initiatieven. Een van de overgedragen opdrachten binnen het cultureel-erfgoedbeleid is het beheer van de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet. Die instrumenten worden tijdens een overgangsperiode voortgezet binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

In opdracht van het Departement CJM voerde Delaware van juli 2018 tot februari 2019 een onderzoek uit naar de integratie van de erfgoeddatabanken.