Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Strategische visienota kunsten

02.12.2014

De minister van Cultuur Sven Gatz bereidt de strategische visienota kunsten voor in opdracht van de Vlaamse Regering. 

In deze visienota, ingeschreven in het nieuwe Kunstendecreet, geeft de minister de contouren van zijn beleid voor de kunsten aan en worden beleidsopties en –accenten voor het kunstenveld geëxpliciteerd. 

Voor de opmaak van de visienota wordt beroep gedaan op een landschapstekening van het Kunstensteunpunt, met bijdragen van VAi, het Kunstenloket, het VAF en VFL. Ook de lokale overheden leveren een bijdrage aan de minister van Cultuur voor de opmaak van de strategische visienota.

Daarnaast zal de minister, zoals ook vermeld in zijn beleidsnota 2014-2019, in gesprek gaan met de kunstensector. Om dit gesprek te coördineren zal Kunsten en Erfgoed, in opdracht van de minister, vijf focusgroepen organiseren in het najaar van 2014.

De gespreksthema’s van de focusgroepen zijn gebaseerd op de prioriteiten in de beleidsnota van de minister van Cultuur. Het gaat om de thema’s ‘internationaal kunstenbeleid’, ‘individuele kunstenaars’, ‘publieksverbreding’, ‘diversiteit’ en ‘grote instellingen’. De focusgroepen zijn samengesteld uit belanghebbenden uit het veld.

Het doel van de focusgroepen is om informatie en inzicht te krijgen over de verschillende noden, opvattingen, verwachtingen en bezorgdheden per thema. Ze worden georganiseerd in de opstartfase van de ontwikkeling van de visienota (december 2014) en zijn aanvullend bedoeld op de landschapstekening. Per focusgroep wordt er een rapport opgemaakt dat aan de minister van Cultuur wordt overhandigd. De minister kan waar mogelijk rekening houden met de uitkomst van dit rapport bij de verdere ontwikkeling van zijn visienota.