Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Stel je kandidaat voor de Erfgoedprijs 2020 (Europa Nostra Awards)

26.06.2019
Europa Nostra Awards
Europa Nostra AwardsEuropa Nostra Awards

Het is een begrip in de sector: de Europa Nostra Awards of European Union Prize for Cultural Heritage. In 2020 zullen weer tot 30 erfgoedrealisaties over heel Europa beloond en bekroond in diverse categorieën. Deadline om je kandidaat te stellen is 1 oktober 2019.

Deze Awards vormen zowat de hoogste eer in het Europese erfgoedlandschap. Er zijn 4 categorieën:
  • conservatie
  • onderzoek
  • diensten voor indivuelen en organisaties 
  • training en bewustwording
De prijzen gaan naar restauraties, onderzoek, verdienstelijke professionals en vrijwilligers, programma’s voor educatie, bewustwording en vorming… Anders gezegd: naar architecten, ambachtslui, experts in erfgoed (professionals en vrijwilligers), publieke en privé-instellingen, lokale gemeenschappen, gemeenten, steden…


Dertig gelukkigen

In 2020 kunnen tot 30 realisaties of personen een Award krijgen. Voor zeven is een Grand Prix weggelegd, ter waarde van 10.000 euro, en vooral veel eer en naambekendheid. Eén project krijgt de publieksprijs, via een online poll die Europa Nostra organiseert. 


Kandidaatstelling

Stel je kandidaat voor 1 oktober 2020 via de website van Europa Nostra.