Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Sectormoment cultuureducatie: Cultuureducatie in een meertalige context (dinsdag 17 november 2015 - De Centrale, Gent)

23.10.2015

Op dinsdag 17 november 2015 gaat het 5de sectormoment cultuureducatie door met als titel  ‘Cultuureducatie in een meertalige context’. Plaats van afspraak is De Centrale in Gent.

Voor deze editie zoomen we in op de relatie tussen cultuureducatie of ‘cultureel leren’ en meertaligheid. Daarbij vragen we ons af welke invloed de meertalige samenleving uitoefent op de cultuureducatieve praktijk. Maar ook hoe cultuureducatie een impact kan hebben op taal(verwerving) en (meer)taligheid.

  • Kan cultuur een gemeenschappelijke taal vormen?
  • Is minder-talige cultuureducatie aanbieden een piste?
  • Of vormt cultuureducatie net een middel om taal(verwerving) te stimuleren?
  • Is er ruimte voor iemands thuistaal die niet het Nederlands is? …

Kortom, tal van vragen en uitdagingen die we u graag voorleggen!


Ihsane Chioua Lekhli (o.a. de Zevende Dag) zal ons doorheen de dag leiden. In het plenaire ochtendgedeelte willen we het dagthema scherpstellen en de verschillende invalshoeken kaderen. Keynotespreker Koen Van Gorp belicht het thema vanuit zijn ervaring als onderzoeker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs. We sluiten het plenum af met Yolda, een muzikaal intermezzo dat taalbarrières mooi overbrugt en mensen samenbrengt. Vervolgens diepen twee keuzeblokken van parallelle sessies het thema verder uit. De parallelsessies zijn op uw maat: u kiest tussen verkenning, verdieping of actief. Vitamine C nodigt vier buitenlandse sprekers uit om internationale praktijkvoorbeelden en hun expertise te delen. Tijdens de lunch en de afsluitende receptie is er netwerkgelegenheid en ruimte voor informele ontmoeting.

Eveneens tijdens de lunch stelt de oKo-werkgroep kunsteducatie voor de geïnteresseerden een filmpje voor met buitenlandse stemmen over de toekomst van Vlaamse kunsteducatie.


Programma

9.00 – 10.00 Ontvangst en registratie

10.00 – 11.30 Welkom - Keynote door Koen Van Gorp

Muzikaal intermezzo Yolda

11.30 – 13.00 1ste keuzeblok van parallelle sessies

13.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 2de keuzeblok van parallelle sessies

16.00 – 17.00 Receptie


Naast uiteraard de cultuur- en jeugdorganisaties met een cultuureducatieve werking, verwelkomen we ook graag leerkrachten uit centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs, medewerkers van de Huizen van het Nederlands of Huizen van het Kind, leerkrachten van OKAN-klassen etc. om samen in dialoog te gaan.


Inschrijven

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op de webpagina van het sectormoment cultuureducatie. Schrijf u uiterlijk op dinsdag 10 november 2015 in.


Organisatie

Het sectormoment cultuureducatie is een initiatief van ACCE en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in samenwerking met Vitamine C.