Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Schrijf je in voor de infosessies bovenlokale cultuurwerking en bovenlokaal jeugdwerk

21.11.2018

Vanaf 1 januari 2019 treden zowel het decreet bovenlokaal jeugdwerk als het decreet bovenlokale cultuurwerking volledig in werking.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert daarom infosessies voor organisaties die mogelijk in aanmerking komen voor volgende subsidielijnen:

Op basis van het decreet bovenlokale cultuurwerking:

 • Structurele subsidiëring voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Projectsubsidiëring voor bovenlokale cultuurprojecten.

Op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk:

 • Structurele subsidiëring voor jeugdhuizen
 • Structurele subsidiëring voor geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap.

Voor de subsidielijnen vrijwilligerswerkingen met kinderen en jongeren met een handicap, intergemeentelijke samenwerkingen Jeugd en werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zullen in het najaar 2019 aparte sessies georganiseerd worden.

Schrijf je in voor een van onderstaande sessies:

 • woensdag 5 december in Leuven
 • maandag 10 december in Aalst
 • woensdag 12 december in Oostende
 • maandag 17 december in Antwerpen
 • dinsdag 18 december in Hasselt
 • vrijdag 8 februari 2019 in Brussel

Alle infosessies zijn identiek. U kiest de dag en plaats die u het beste uitkomen. De infosessies zijn gratis, vooraf inschrijven is wel verplicht. De inschrijvingen worden afgesloten vijf dagen voor de start van de sessie, of wanneer de locatie volzet is.

In januari en februari organiseren we nog compacte infosessies, ’s avonds of op zaterdag. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op onze website.


Programma

9.30 u. – 10 u.

Onthaal met koffie

10 u. – 10.30 u.

Het bovenlokaal subsidiekader voor Cultuur en Jeugd vanaf 2020

Plenair gedeelte waarbij ingezoomd wordt op de algemene principes van de twee bovenlokale decreten.

10.45 u. – 12.30 u.

Sessies Cultuur

 • Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
 • Werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Twee parallelle sessies in kleinere groepen waarbij de specifieke regelgeving grondig wordt toegelicht. Tijdens deze sessies is er ruimte voor vragen.

12.30 u. – 13.30 u.

Pauze met broodjes

13 u.

Onthaal

13.30 u. – 14 u.

Het bovenlokaal subsidiekader voor Cultuur en Jeugd vanaf 2020

Plenair gedeelte waarbij ingezoomd wordt op de algemene principes van de twee bovenlokale decreten (dit is dezelfde presentatie als in de voormiddag)

14.15 u. – 16.15 u.

Sessies Jeugd

 • Structurele subsidiëring voor jeugdhuizen
 • Structurele subsidiëring voor geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap.

Twee parallelle sessies in kleinere groepen waarbij de specifieke regelgeving grondig wordt toegelicht. Tijdens deze sessies is er ruimte voor vragen.

16.15 u. – 17 u.

Receptie