Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

SAVE THE DATE: studiedag Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid

13.10.2017
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy Daniels
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy DanielsErfgoedcel Mijn-Erfgoed Ontmoetingsdag oud-mijnwerkers Waterschei foto Eddy Daniels

Op 16 januari 2018 organiseren we in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een studiedag over de Kaderconventie  van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie.

Met de studiedag wil de Vlaamse overheid samen met FARO, Herita en de VVSG vernieuwende modellen en voorbeelden aanreiken om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van het (inter)gemeentelijk erfgoedbeleid. De studiedag is bedoeld voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten en hun besturen.

In de voormiddag zullen verschillende sprekers ingaan op de betekenis van het verdrag voor het erfgoedbeleid en een overzicht geven van de verschillende participatiemogelijkheden. In de namiddag maak je kennis met een gevarieerd palet van goede praktijkvoorbeelden. In de sessies wordt getoond hoe (beleids-)participatie kan gerealiseerd kan worden in de intergemeentelijke erfgoedwerking. We voorzien bovendien voldoende tijd om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.

Het concrete programma maken we bekend in de loop van dit najaar, maar schrijf 16 januari 2018 alvast in uw agenda.

  • Wanneer: 16 januari 2018
  • Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • Doelpubliek: erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en hun lokale besturen

De dag wordt georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), in nauwe samenwerking met Herita en VVSG.