Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Save the date: infosessies erkennen en subsidiëren van besturen voor onroerend- en cultureelerfgoedwerking

19.10.2018
Save the Date
Save the DateSave the Date

In de lente 2020 is de volgende aanvraagronde voor lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het onroerend- en cultureelerfgoedbeleid voor de periode 2021-2026. Begin 2019 organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en het departement Cultuur, Jeugd en Media samen met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed enkele infosessies voor IOED’s, cultureel-erfgoedcellen, lokale ambtenaren en mandatarissen.Zo kunt u als bestuur uw aanvraag tijdig voorbereiden.

Lokale besturen kunnen zich kandidaat stellen voor erkenning als onroerenderfgoedgemeente of als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een werkingssubsidie aanvragen om een dienstverlenende rol op regionaal niveau op te nemen voor de ondersteuning van de onroerenderfgoed- of cultureelerfgoedwerking bij cultureelerfgoedbeheerders en -gemeenschappen op het grondgebied of een bredere regio.

Tijdens de infosessies maken we u wegwijs in de verschillende erkennings- en ondersteuningsinstrumenten. We situeren de context en lichten de belangrijkste principes en stappen toe. Lokale ervaringsdeskundigen geven inspirerende praktijkvoorbeelden aan. Deze namiddag wil inspiratie bieden aan ieder die op uitvoerend en op beleidsniveau betrokken is bij de (inter)gemeentelijke erfgoedpraktijk.

Praktisch:

  • maandag 4 februari 2019 in Brussel (Herman Teirlinckgebouw)
  • maandag 11 februari 2019 in Gent (Virginie Lovelinggebouw)
  • dinsdag 12 februari 2019 in Hasselt (Hendrik Van Veldekegebouw)

De infosessies lopen telkens van 13u30 tot 16u30.

Het volledige programma volgt in december. Noteer alvast de data in uw agenda!