Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Raad van EU neemt voor het eerst conclusies over erfgoed aan

23.05.2014

Op 21 mei nam de Raad van Europese Unie tijdens het Grieks voorzitterschap conclusies aan over erfgoed als een strategische bron voor een duurzaam Europa.  Dit is een  historisch moment omdat het de eerste keer is dat Raad van de EU Raadconclusies over erfgoed goedkeurt.

Deze conclusies gaan uit van een holistische benadering van erfgoed (roerend, onroerend, digitaal en immaterieel erfgoed). Ze erkennen erfgoed als een unieke en niet hernieuwbare bron én als belangrijke troef voor Europa. De conclusies onderstrepen de belangrijke rol van erfgoed bij het behalen van de EU 2020 doelstellingen omwille van haar sociale en economische impact en haar bijdrage tot milieuduurzaamheid. Ze roepen onder meer op voor meer middelen voor erfgoed en tot het mainstreamen van erfgoed zowel in het nationale als het Europese beleid. Interessant is de mogelijkheid die gecreëerd wordt om erfgoed als apart thema op te nemen in het Werkplan voor Cultuur vanaf 2015. Hierdoor krijgen de lidstaten de mogelijkheid om samen te werken rond dit thema en van elkaar te leren.


Deze tekst kan beschouwd worden als een doorbraak en is er onder ander gekomen dankzij de inspanningen van de internationale denkgroep EU en erfgoed. Deze denkgroep ijvert al meer dan drie jaar voor deze raadsconclusies en was betrokken bij de totstandkoming van de tekst.


De denkgroep EU en erfgoed werd opgericht door de Vlaamse overheid naar aanleiding van de conferentie Erfgoed: een meerwaarde voor Europa. De voordelen van interactie (9 december 2010) tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Het secretariaat van de denkgroep zit bij het agentschap Onroerend Erfgoed en Kunsten en Erfgoed werkt mee.  


Meer info

Persbericht: Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe